NOVINKY

Finančná gramotnosť pre seniorov úspešne ukončená

27.05.2016

Dňa 23. 5. 2016 sa uskutočnilo záverečné hodnotenie letného semestra nadstavbového cyklu Finančnej gramotnosti na Univerzite tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.čítajte viac

Druhý ročník súťaže Kam sa mince kotúľajú úspešne ukončený

03.05.2016

Súťaž finančnej gramotnosti pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií je ukončená. Do súťaže, ktorá prebiehala od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016 sa zapojilo presne 4 241 žiakov.čítajte viac

LEKCIE

Finančná akadémia

Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentom maturitných ročníkov.čítajte viac

Finančná gramotnosť pre seniorov

Nadácia PARTNERS prináša kurz Finančná gramotnosť pre život, ktorý je určený seniorom.čítajte viac

FINANČNÁ PORADŇA

Vymazanie z úverového registra

Kategória: Financovanie bývania

Investovanie do programu Rytmus

Kategória: Investovanie a zhodnocovanie majetku

Sporenie pre dieťa od jeho narodenia

Kategória: Zabezpečenie dieťaťa

čítajte viac